Picnic on the Esplanade, Boston, 1973

Se pasades por Santiago de Compostela antes do vindeiro 13 de decembro non deixedes de pasar polo CGAC para visitar a exposición Familiar Feelings. Sobre o grupo de Boston.

Nesta ampla mostra poderedes ver o traballo dunha xeración de fotógrafos que a partir dos anos setenta cambiaron o discurso dominante no medio fotográfico e introduciron os motivos cotiáns como tema recurrente nas súas imaxes. Cun realismo cru retrataron o modo de vida dunha xeración que levou ao límite a herdanza recibida durante os anos sesenta, nunha etapa previa a irrupción do virus do SIDA, cuxas consecuencias son por todos coñecidas.

Na exposición tamén poderedes ver o traballo The Ballad of Sexual Dependency, da fotógrafa Nan Goldin.

Unha boa ocasión para reflexionar sobre os cambios acaecidos nas últimas décadas no ámbito da vida privada.