As pinturas rupestres comezan alí onde deixamos de ver a man estendida diante do rostro. Onde se ve a cor negra. O eco é a guía e o referente na escuridade silenciosa onde penetran e onde buscan imaxes.

Pascal Quignard
Sobre os vínculos entre o son e a noite