Estética fotográfica - Joan Fontcuberta 300

Ás veces é preciso botar a vista atrás para saber de onde vimos e poder decidir cara onde imos. Neste libro, o fotógrafo Joan Fontcuberta fai unha escolma dos diversos textos teóricos existentes sobre a fotografía para que poidamos facer un achegamento crítico a esta disciplina. Ao longo das súas páxinas poderemos comprobar cales foron as ideas que marcaron as diversas tendencias fotográficas da man dos seus principais protagonistas, os fotógrafos.

Como xa dicía Paul Strand no ano 1923, podemos “utilizar toda a experiencia pasada, non para imitala, senón como medio para clarificar o propio traballo e avanzar nel”.

Para obter máis información podedes pasar pola páxina da editorial Gustavo Gili.