Coa chegada da tecnoloxía dixital, moitas foron as interrogantes que se abriron arredor da posible evolución do medio fotográfico. Detestada por uns e adorada por outros, a fotografía dixital non debera ser máis que un cambio nos medios técnicos empregados á hora de captar a realidade que nos rodea, pero o certo é que a súa aparición supuxo un punto de inflexión que obriga a repensar conceptos que antes estaban solidamente asentados.

Por iso é de agradecer a aparición do libro La cámara de Pandora, do fotógrafo Joan Fontcuberta, onde o autor analisa os cambios experimentados pola fotografía coa chegada do entorno dixital e os retos aos que teremos que facer fronte no futuro máis inmediato.

Para obter máis información pasade pola páxina da editorial Gustavo Gili.